Przy ustalaniu propozycji wynagrodzenia, celem Kancelarii jest jak najbardziej adekwatne dopasowanie oferty do konkretnej sytuacji, przy czym jednym z najistotniejszych aspektów jest spełnienie oczekiwań danego Klienta – tak, aby czuł się usatysfakcjonowany partnerskim podejściem i jednocześnie miał świadomość właściwego spożytkowania swoich środków finansowych.

Honorarium Kancelarii wynika z:

  •     zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej,
  •     stopnia skomplikowania sprawy,
  •     zaangażowania czasowego oraz terminu wykonania danego zlecenia,
  •     wartości przedmiotu sporu

i jest uzgadniane z każdym Klientem indywidualnie.

Forma wynagrodzenia jest dobierana przy uwzględnieniu preferencji Klientów oraz rodzaju świadczonej usługi prawnej. Możliwe jest zatem wybranie w szczególności:

  •     wynagrodzenia ryczałtowego lub
  •     ustalenie wysokości wynagrodzenia w oparciu o stawki godzinowe za czas rzeczywiście poświęcony sprawie, albo
  •     sposobu mieszanego: ryczałtowo – godzinowego.

W określonych przypadkach istnieje również możliwość ukształtowania wynagrodzenia Kancelarii z uwzględnieniem premii za sukces w jej działaniu na rzecz danego Klienta.