USŁUGI KANCELARII TO W SZCZEGÓLNOŚCI:

  • Zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, a także zabezpieczających i egzekucyjnych (prowadzonych zarówno przez komorników sądowych, jak i organy skarbowe);
  • Pomoc prawna – w szczególności przy: zakładaniu, rejestracji i prowadzeniu spółek handlowych, obejmująca także zastępstwo procesowe przed Sądami i organami administracji, sporządzanie umów i statutów spółek, stosownych regulaminów oraz obsługę formalną posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy; konstruowanie oraz opiniowanie umów zawieranych przez spółkę lub jej wspólników;
  • Bieżąca, kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców i osób fizycznych obejmuje w szczególności: bieżącą pomoc w wypełnianiu obowiązków wobec urzędów administracji publicznej i Sądów, stałą pomoc w wypełnianiu innych obowiązków nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa (np. przygotowywanie stosownych dokumentów formalnych Spółki oraz innej wymaganej dokumentacji o charakterze formalno-prawnym), negocjowanie, sporządzanie i weryfikacja wszelkiego rodzaju umów handlowych, dokonywanie zmian w umowach, statutach spółek, organizowanie zgromadzeń wspólników albo akcjonariuszy; opinie, porady i konsultacje dotyczące formalno–prawnych aspektów obrotu gospodarczego;
  • Kompleksowa obsługa prawna w zakresie windykacji należności (podejmowanie czynności w postępowaniu przedsądowym – mediacje z wierzycielami lub dłużnikami, zawieranie ugód pozasądowych, sporządzanie wezwań do zapłaty, prowadzenie postępowania sądowego zmierzającego do uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku, zaopatrzonych w klauzulę wykonalności);
  • Prowadzenie spraw osób indywidualnych w zakresie nieruchomości – prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, użytkowania, hipoteki – oraz zagadnień prawnych związanych z realizowaniem zamierzeń i inwestycji budowlanych;
  • Doradztwo prawne na rzecz inwestorów instytucjonalnych, nabywających nieruchomości lub realizujących zamierzenia inwestycyjne dla potrzeb działalności gospodarczej.

MOŻLIWE FORMY WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ

– zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych –

  • Stała obsługa prawna – pełniona również w siedzibie Klienta;
  • Pomoc prawna – oparta o zadeklarowaną przez Klienta ilość godzin w miesiącu;
  • Doradztwo prawne – w formie konsultacji telefonicznych, spotkań i korespondencji;
  • Zlecenie indywidualne (dopasowane ściśle do potrzeb danej sprawy i Klienta).